BÁO CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI

HOWACO bắt buộc nhân viên phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng. Trường hợp đặc biệt chưa ghi được chỉ số, khách hàng có thể báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại (nhưng không được quá 2 tháng liên tiếp)

Điện thoại liên hệ báo chỉ số:
02723.894.263 (Trường Bình)
02723.741.776 (Tân Kim)

hoặc qua nhân viên ghi chỉ số khu vực quý khách sinh sống.