Điểm Thu Tiền Nước Howaco

Hiện tại Howaco có 2 địa điểm thu tiền nước:

Nhà Máy Nước Tân Kim

  • Địa chỉ:QL 50, KP Tân Xuân, Thị Trấn Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An
  • Điện thoại: 02723.741.776

Nhà Máy Nước Trường Bình

  • Địa chỉ:567 KP Hoà Thuận 2, Thị Trấn Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An
  • Điện thoại: 02723.894.263